Symbolika Kyokushin a Shinkyokushin karate

V Kyokushin karate lze nalézt dva symboly, které vyjadřují podstatu a smysl tohoto stylu karate. Jsou jimi kruhový „Kanku“ a dále vyjádření názvu tohoto stylu ve formě specifického japonského kaligrafického znaku Kanji vyjadřující název kyokushin. Spolu se změnou názvu organizace v roce 2003 byly WKO vytvořeny také dva nové znaky označující shinkyokushin karate, jako náhrada za zmíněné znaky, které do doby představovali symboliku původního kyokushin karate. Vznikly tak nové kaligrafické kanji shinkyokushin a kulatý znak Kokoro (nahradil dosavadní znak „Kanku“).

Znak kanku vymyslel sám Sosai Oyama. Vyskytuje se v katě Kanku Dai jako pozice zkoumání nebe. Tato pozice vznikne spojením rukou, přiložením otevřené dlaně hřbetem ke tváři za současného opření palce a ukazováku k sobě. Zbylé prsty zůstanou u sebe. Vznikne tak otvor ve tvaru šípu, kterým se díváme do dáli.

Kanku (kyokushin) symbolizuje:

Špičky nahoře a dole v místě setkání prstů – jednotu (sounáležitost)

Rozšiřující část vlevo a vpravo – zápěstí – sílu

Střed otvoru – nekonečně či vzdálený cíl

Vnější obvod kruhu – harmonii a kruhové pohyby

Poukazuje na rozdíl a protiklad mezi tradičními technikami, které kladou důraz právě na kruhový pohyb a Kyokushin Karate, které se spoléhá na jednoduchý přímočarý pohyb.

Kokoro (shinkyokushin) symbolizuje:

Malý kruh nahoře – mysl

Kapka uprostřed – zkušenost (dovednost)

Vykrojený měsíc dole – trup (sílu, pevnost)

Kanji Kyokushin a Shinkyokushin (nové)

Kanji je kaligrafický nápis vyjadřující slovo „kyokushin“. Tento znak je nošen na levé straně Dogi nad srdcem. Jeho význam je „Jednota konečné pravdy (ang. The ultimate truth). Původní znak Kanji namaloval přítel Sosaie mistr kaligrafie Sensei Haramotoki.

 

Zpět
× WhatsApp