Duch OSU

Jedním z nejčastěji používaných slov, které uslyšíte v kyo-kushin dojo nebo na kyokushin turnaji je „Osu“. Jestliže vstupujete do dojo nebo z něj odcházíte, pak se u jeho vstupu mírně ukloníte a řeknete „Osu“. Když zdravíte jiného cvičence (karate-ka ), řeknete „Osu“, místo ahoj nebo dobrý den. Když reagujete na pokyn či otázku v hodině výcviku, neřeknete ano nebo rozumím, řeknete „Osu“. Také provádění každé základní techniky při výcviku začíná slovem „Osu“.

Co však slovo „Osu“ však opravdu doslova znamená? Výraz vznikl spojením japonských slov: Oshi znamenající tlak a Shinobu zančící výdrž, ve slovním spojení „Osu“ potom snahu vydržet, respektive vydržet pokud jste pod tlakem. Vyslovujeme jej jako „Oss“, s dlouhým „O“. Ve školách kyokushin karate „Osu“ znamená také pozdrav a je ekviva-lentní náhradou za výrazy: ano, v pořádku, dobře, udělám to, promiňte, ahoj, nashledanou apod.. V kyokushin tré-ninku je význam „Osu velmi důležitý. Snažíte se až do okamžiku, kdy si myslíte, že jste dosáhli vaší hranice možností. Chcete zastavit vaše tělo, ale mysl pokračuje ve vašem snažení.

Pak teprve chce zastavit vaše mysl, ale váš duch vás drží dále. Vaše výdrž je bolestí, ale vy vytrváte! To je „Osu“! KYOKUSHIN KARATE se nedá naučit přes noc. Mnoho let trvá pochopení jeho podstatných zásad. Při nacvičování se základní techniky provádí 1000 krát (ren ma – neustálé zdokonalování), dokud nejsou prováděné reflexivně a auto-maticky bez vědomého provádění (stav bez mysli). Je velmi snadné, ztratit chuť u neustále se opakujícího cvičení, bez znatelného pokroku. Vaše trpělivost a rozhodnutí vám mohou pomoci překonat zklamání a výdrž při výcviku.

„The Spirit of Osu“ asi nejlépe vysvětluje Shihan Cameron Quinn z Austrálie ve své knize „The Budo Karate of Mas Oyama“. Zde píše že, v japonštině existuje přísloví: „Ishi no ue ni mo Sannen“, které  v překladu znamená „tři roky na skále“. Tyto slova představují neustálou potřebu vytr-valosti. Je to jedna z nejdůležitějších filozofií v KYOKUSHIN KARATE.

Kyokushin je umění, které nabízí mnoho věcí ve vztahu k okamžitým, ale i dlouhodobým cílům žáků. Ti si skutečně uvědomují, že překračují přes kopy, údery nebo katy, které mohou být i srdeční záležitostí. Tím se učí, jak čelit kaž-dodenním nárokům života se zralým a trpělivým postojem. Žáci bojových umění nejsou tak snadno ovlivněny neštěstím a nepřízní osudu, chápou vše jako přiblížení se ke skutečným možnostem a nikdy nenechají zemřít ducha vytrvalosti.

Jen člověk, který umí jasně ukázat na ducha „Osu“ v kaž-dém slově, myšlence nebo činnosti, může být považovaný za moudrého a odvážného. V první řadě by měl být trénink KYOKUSHIN KARATE prováděný v duchu Osu. Každodenní lidský život a jeho povinnosti budou lépe prožité, s pomocí ducha Osu.

error

Líbila se vám stránka? Sdílejte ji se světem

ZPĚT
× WhatsApp Chat