Shinkyokushin karate ve světě a u nás

World Karate Organization (WKO), která sdružuje karateky praktikující styl shinkyokushikai má v současně době přes 100.000 členů z více než 76 zemí světa a jako taková je jednou z největších neziskových organizací zaměřených na „full – contact“ karate na světě. V tak velké organizaci je mnoho členů rozdílných ras, národností, vyznání a kultur, ale v organizaci jako je WKO na tom nezáleží. Je zde kladen velký důraz na aspekt vzájemné pospolitosti a sounáleži-tosti všech jejich členů. WKO je nositelem velkého kul-turního a duchovního poselství zanechaného nám Sosaiem Masutatsu Oyamou. Celá tato organizace ctí tento odkaz, který by se dal shrnout ústy samotného Sosaie, který řekl:

„S hlavou skloněnou a očima vzhůru, s mírnými slovy a štědrým srdcem, zachovávej úctu k druhým a propsívej ostatním“. Tyto myšlenky jsou podstatou ducha kyokushin (seishin) a znamenají skromnost, ambice, vyrovnanost a prospěšnost druhým. Sídlo WKO je tradičně v Japonském hlavním městě Tokiu.

Pokud se však ohlednéme do historie shinkyokushin karate u nás zjistíme, že první oddíl tohoto karate byl založen na přelomu roku 1999 a 2000, malou skupinkou kolem součas-ného vedoucího české organizace Mgr. Jiřího Žofčina, Fran-tiška Slámy, Drahomíra Bilky a Ing. Roberta Csekés k nimž se postupně přidávali další a další karatekové a oddíly karate. Jejich úsilí vyvrcholilo 8. 11. 2002, kdy v Šabině okr. Sokolov byl zásluhou současného presidenta asociaceMgr. Jiřího Žofčina, 3. Dan, založen první oficiální klub. Česká organizace shinkyokushin nese název: ČESKÁ ASOCIA-CE SHINKYOKUSHINKAI – OYAMAS KARATE (zkratka AKO). Po další neúnavné práci a propagaci tohoto mladého bojového umění byla organizace přijata také do struktur bojových sportů v ČR. V současnosti je řádným členem České unie bojových umění a Českého svazu full contactu. Naše Česká asociace Shinkyokushin karate byla pak v roce 2003 na do-poručení Evropské organizace karate (EKO) přijata za řád-ného člena Světové organizace karate shinkyokushin karate (WKO). Po dalších jednáních a povinných účastích na sem-inářích v Japonsku a v Evropě, došlo ke jmenování WKO presidenta české asociace Mgr. Jiří Žofčina, nejprve do funkce „Country reprezentant“ v roce 2005 a konečně v únoru 2009 také ke jmenování na pozici „Branch Chief“ pro Česko republiku. „Branch chief“ je nej vyšší autorita shinkyokushin karate v dané zemi, která odpovídá WKO za zachování úrovně, rozvoj a vedení tohoto stylu karate v daném regionu. Česká asociace má v současnosti více než 20 oddílů vlastních nebo cvičících tento styl. Na západě Čech má tento styl vůbec nejsilnější pozici a místni oddíly mají tradičně nejpočetnější základnu. Zajímavé je i to, že v roce 2015 požádal o členství v AKO i jeden oddíl z Polska který sídlí blízko naší státní hranice. Sídlo má česká asoci-ace v domovském městečku našeho prezidenta Jiřího Žofčina v Šabině v Karlovarském kraji.

Jak jsme se již zmínili v úvodu jeho zakladatel Sosai Masu-tatsu Oyama před tím, než založil tento vlastní styl karate čerpal z velké množství jiných stylů. Studoval styly karate jako Shotokan nebo Goju – ryu ale také Judo aj. S určitou nadsázkou můžeme říci, že podobně tomu bylo tak i v České republice.

I u nás musela být uražena dlouhá cesta přes studuim roz-manitých stylů bojových umění než se v našich srdcích pevně usadili kyokushin karate. Zcela první oddíl Karate, který je přímým předchůdcem zakládajícího klubu České asociace Shinkyokushin byl Mgr. Jiřího Žofčinem založen v Sokolově 1. 7. 1983 jako oddíl karate SHOTAKAN RYU. Z počátku bylo karate v Sokolově, stejně jako ve většině dalších měst, zastřešeno tělovýchovnou jednotou Baník, ve které byla v té době soustředěna všechna sportovní odvětví ve městě. Mgr. Jiří Žofčin držitel 7. Danu SHIN FU DO,

Danu SHOTOKAN KARATE, 3. Danu SHINKYOKUSHIN KARA-TE, 2. danu JIU JITSU a 2. Danu KICKBOXU je nejen vynikajícím sportovcem, ale i opravdovým „MISTREM“. Za všechny jeho sportovní úspěchy stojí za zmínku jistě jeho vyhlášení nejlepším západočeským bojovníkem ve své váhové kategorii v letech 1987 a 88, v roce 1987 přidal mistrovský titul České republiky v karate a mnoho dalších umístění na stupních vítězů. Díky těmto úspěchům byl vyhlášen nejlepším západočeským karatistou a zároveň nejlepším sportovcem regionu. Po 4 letech měl oddíl karate již bez mála 180 členů a stal se tak jedním z největších a zároveň nejúspěšnějších v západních Čechách. Množství úspěchů a umístění na stupních vítězů z této doby lze těžko vyčíslit, nicméně západočeští karatisté již tenkrát patřili ke špičce. Po politických událostech roku 1989 se oddíl odpoutal od TJ Sokolov a stal se samostatným oddílem s názvem „KAMI-KAZE SOKOLOV“. Během 90. let posbírali karatisté ze západu.

error

Líbila se vám stránka? Sdílejte ji se světem

ZPĚT
× WhatsApp Chat